Słownik pojęć chirurgicznych

Słownik wybranych pojęć medycznych.