Linitis plastica

Linitis plastica to żołądek w kształcie skórzastej butelki. Podśluzówkowe naciekanie tkanką łączną, powstające wtórnie do raka żołądka, powodujące pogrubienie ściany. Proces ten może obejmować cały żołądek lub tylko część odźwiernikowa.

Znajdź najlepszego lekarza