Przełom Dietla

Przełom Dietla to stan, w którym chory oddaje duże ilości moczu w następstwie ostrego przerywanego wodonercza, z towarzyszącą kolką nerkową i obrzękiem okolicy lędźwiowej (powiększona nerka), która ustępuje po oddaniu moczu.

Znajdź najlepszego lekarza