Reguła Goodsalla

Reguła Goodsalla (przetoki odbytnicze) mówi, że przetoki otwierające się na skórze wokół przedniej połowy odbytu są zwykle proste, natomiast te, które otwierają się wokół tylnej połowy odbytu mają zwykle mnogie ujścia zewnętrzne, są zakrzywione lub w kształcie podkowy.

Znajdź najlepszego lekarza