Zespół Budd-Chiari

Zespół Budd-Chiari to niedrożność żył wątrobowych lub ich dopływów na skutek rozrostu nowotworowego, chorób układu krzepnięcia oraz hormonami płciowymi. W postaci wrodzonej zespołu obecna jest błona w żyle głównej dolnej nad żyłami wątrobowymi. W postaci ostrej spotyka się na Jamajce, gdzie spożywanie herbat ziołowych prowadzi do zwłóknienia struktur ściany naczynia i zamknięcia światła żył wątrobowych. W zespole tym wykonuje się zespolenie wrotno-czcze i krezkowo-czcze.

Znajdź najlepszego lekarza