Zespół Fanconiego

Zespół Fanconiego to wada wrodzona, dziedzicząca się prawdopodobnie w sposób autosomalny recesywny, polegająca na złożonym zaburzeniu czynności cewek nerkowych. Składają się na nią: krzywica, karłowatość, amino-acyduria, cukromocz, podwyższony poziom fosforanów w moczu, ale obniżony we krwi.

Znajdź najlepszego lekarza