Zespół Peutza-Jeghera

Zespół Peutza-Jeghera to występująca jednocześnie melanoza warg i błon śluzowych jamy ustnej oraz poliplowatości jelita. Do powikłań należą: krwawienie i wgłobienie.

Znajdź najlepszego lekarza