Zespół ślepej pętli

Zespół ślepej pętli to zastój w pętli jelita (uchyłek, długa pętla doprowadzająca, mechaniczne lub czynnościowe zwężenie jelita) prowadzący do rozwoju patologicznej flory bakteryjnej, uniemożliwiającej prawidłowe trawienie i wchłanianie pokarmów. Charakterystyczne są: niedobory witaminowe głównie B12, niedokrwistość oraz stolce tłuszczowe.

Znajdź najlepszego lekarza