Zespół Zollingera-Ellisona

Zespół Zollingera-Ellisona to nawracający, czasami mnogi, wrzód żołądka z towarzyszącym przerostem błony śluzowej żołądka. Przyczyną jest najczęściej gruczolak wysepek trzustkowych, wydzielający gastrynę. Leczenie: wycięcie żołądka oraz guza, jeśli uda się go zlokalizować. Skuteczne, u niektórych pacjentów, jest leczenie blokerami receptorów histaminowych H2.

Znajdź najlepszego lekarza