Choroby sutka (piersi)

Sutki prawidłowe przed okresem pokwitania są identyczne u obu płci, mają wówczas wygląd małych nierozwiniętych brodawek sutkowych umiejscowionych na skórze przedniej ściany klatki piersiowej, czwarta przestrzeń międzyżebrowa, linia środkowoobojczykowa.

Rozwój sutków następuje przez stopniowe unoszenie się gruczołu piersiowego, wzrost i wypchnięcie do przodu brodawki, podniesienie i uwypuklenie otoczki oraz regresję wzniesienia otoczki sutka, co powoduje wyraźne wystawanie brodawki sutka ponad otoczkę.

Aktywność fizjologiczna sutka jest związana głównie z jego wypełnieniem i wzrostem w ciąży w czasie laktacji, chociaż wyraźne zwiększenie się objętości sutków może występować u wielu kobiet w fazie lutealnej cyklu miesiączkowego.
Chłonka z sutka odprowadzana jest poprzez węzły pachowe i wewnętrzne sutkowe, w mniejszym stopniu przez drogi międzyżebrowe do węzłów przykręgosłupowych.

Gruczoł sutkowy ciężarnej

Gruczoł sutkowy ciężarnej (przekrój w płaszczyźnie strzałkowej - widok od strony bocznej).
 1. przewody mlekonośne,
 2. brodawka sutkowa,
 3. zatoki mlekonośne,
 4. zraziki gruczołu sutkowego.

Drogi odpływu chłonki gruczołu sutkowego i położenie miejscowych węzłów chłonnych

Drogi odpływu chłonki gruczołu sutkowego kobiety oraz położenie miejscowych węzłów chłonnych.
Węzły chłonne: 1) głębokie szyi, 2) nadobojczykowe, 3) przymostkowe, 4) podobojczykowe, 5) pachowe, 6) ramienne, 7) przysutkowe, 8) podsutkowe.

Badanie sutków przez lekarza

 • pacjentka w pozycji siedzącej, rozluźniona, z rękami opuszczonymi wzdłuż tułowia - zwrócić uwagę na symetryczność sutków, zniekształcenia brodawek,
 • pacjentka podnosi ręce w górę - zwrócić uwagę na położenie brodawek sutkowych, wgłębienia skóry lub asymetrię sutków.

Badanie palpacyjne przeprowadzamy z użyciem płaskiej powierzchni palców a nie opuszek. Pacha powinna być badana od przodu do tyłu po podniesieniu rąk i trzymaniu ich w pozycji środkowej, aby rozluźnić mięsień piersiowy większy - zwrócić uwagę na niewielkie zgrubienia i ich umiejscowienie.

Anomalie i choroby brodawki sutkowej

Problemy chorobowe dzielą się na:

 1. wciągnięcie brodawki sutkowej:
  • fizjologicznie często obserwowane u nastolatek, typowe poprzeczne rozciągnięcie występuje w okresie reprodukcyjnym,
  • patologicznie spowodowane rakiem okolicy podotoczkowej, często związane z obecnością guza pod brodawką sutkową.
 2. wyciek z brodawki sutkowej:
  • krwisty wyciek najczęściej spowodowany jest brodawczakiem śródprzewodowym; czasami związany jest z obecnością albo raka przewodowego in situ albo małego ogniska raka sutka,
  • podbarwiony wyciek z pojedynczego przewodu wskazuje na rozszerzenie przewodu mlekowego oczywiście jeśli wynik mammografii jest prawidłowy.
 3. zmiany wypryskowe:
  • zwykle zlokalizowane na otoczce sutkowej i otaczającej skórze, są rzadkie i trudne do zróżnicowania z chorobą Pageta.

Choroby gruczołów otoczki brodawki sutkowej

Otoczka brodawki sutkowej zawiera trzy typy gruczołów i każdy z nich może być przyczyną zmian chorobowych:

 • apokrynowe gruczoły potowe po zainfekowaniu mogą stać się torbielami,
 • mogą występować torbiele łojotokowe,
 • czasem mogą rozwinąć się szczątkowe sutki, a przez to stać się podłożem infekcji lub patologicznego wycieku.

Ból sutka

Ból sutka to najczęstsza przyczyna konsultacji lekarskich. Należy wykluczyć zmiany budzące podejrzenie raka. Często spotyka się bóle sutka związane z cyklem miesięcznym przy zmianach włóknisto-torbielowatych (mastopatia).

Dziękuję za pomoc w opracowaniu tej strony mojej koleżance lek. Lucynie Reczek.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje