Klasyfikacje raka sutka (piersi)

Klasyfikacja histologiczna raka sutka (piersi)

I. Raki nienaciekające (stanowią około 15% wszystkich raków piersi):

 • rak wewnątrzprzewodowy,
 • rak wewnątrzzrazikowy.

II. Raki naciekające:

 • rak przewodowy naciekający,
 • rak zrazikowy naciekający,
 • rak galaretowaty (opis poniżej),
 • rak rdzeniasty (opis poniżej),
 • rak brodawkowaty (zobacz choroby sutka),
 • rak cewkowaty,
 • rak gruczołowo-torbielowaty,
 • rak apokrynalny,
 • rak z metaplazją.

Klasyfikacja TNM guzów raka sutka (piersi)

T - guz pierwotny
Tx - nie można ocenić guza pierwotnego
T0 - nie stwierdza się obecności guza pierwotnego
Tis - rak przedinwazyjny (in situ): rak przewodowy, rak zrazikowy, choroba Pageta bez guza w gruczole piersiowym
T1 - guz wielkości do 2 cm
T1a - guz poniżej 0,5 cm
T1b - guz wielkości 0,5 - 1,0 cm
T1c - guz wielkości 1,0 - 2,0 cm
T2 - guz wielkości 2,0 - 5,0 cm
T3 - guz wielkości powyżej 5 cm
T4 - guz każdej wielkości naciekający ścianę klatki piersiowej lub skórę
T4a - naciekanie ściany klatki piersiowej (żebra, mięśnie międzyżebrowe, mięsień zębaty przedni, lecz nie mięśnie piersiowe)
T4b - naciekanie skóry (obrzęk - objaw skórki pomarańczowej, owrzodzenie, guzki satelitarne w skórze tej samej piersi. Za naciekanie skóry nie uważa się: zaciągnięcie skóry, wciągnięcie brodawki i inne nie wymienione jako naciekanie; zmiany te mogą występować w każdym innym stopniu zaawansowania T1, T2, T3)
T4c - T4a i T4b jednocześnie, a także rak zapalny

N - regionalne węzły chłonne
Nx - nie można ocenić okolicznych węzłów chłonnych
N0 - nie stwierdza się przerzutów nowotworowych do węzłów chłonnych (przy wycięciu co najmniej 10 węzłów chłonnych)
N1 - obecne przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych po stronie guza; węzły ruchome
N1a - mikroprzerzuty poniżej 0,2 cm
N1b - makroprzerzuty powyżej 0,2 cm
N1bi - makroprzerzuty w 1-3 węzłach
N1bii - makroprzerzuty w 4 i więcej węzłach
N1biii - naciekanie torebki węzła
N1biv - makroprzerzuty o wielkości powyżej 2 cm
N2 - obecne przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych po stronie guza; węzły nieruchome w stosunku do siebie lub/i otoczenia
N3 - obecne przerzuty do węzłów piersiowych wewnętrznych po stronie guza

M - przerzuty odległe
Mx - nie można ocenić przerzutów odległych
M0 - nie stwierdza się obecności przerzutów odległych
M1 - stwierdza się przerzuty odległe

Stopnie zaawansowania klinicznego raka sutka (piersi)

0 - Tis/T0N0M0
I - T1N0M0
IIA - T2N0M0, Tis/T0N1M0, T1N1M0
IIB - T3N0M0, T2N1M0
IIIA - T3N1M0, Tis/T0N2M0, T1N2M0, T2N2M0, T3N2M0
IIIB - T4N0M0, T4N1M0, T4N2M0, Tis/T0N3M0, T1N3M0, T2N3M0, T3N3M0, T4N3M0
IV - wszystkie M1

Dziękuję za pomoc w opracowaniu tej strony mojej koleżance lek. Lucynie Reczek.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje