Samokontrola piersi metodą tradycyjną tzw. kolistych ruchów

Samokontrola piersi metodą tradycyjną tzw. kolistych ruchów.

Badanie piersi w pozycji stojącej

 1. Stań przed lustrem z rękami opuszczonymi wzdłuż ciała i dokładnie obejrzyj piersi.
 2. Stań przed lustrem i obejrzyj piersi

 3. Następnie obejrzyj piersi z rękami uniesionymi ku górze.
 4. obejrzyj piersi z rękami uniesionymi

 5. Oprzyj dłonie mocno na biodrach zwracając uwagę na:
 6. Oprzyj dłonie na biodrach

  • zmiany w kształcie piersi lub ich położeniu np. uniesienie ku górze,
  • zmianę koloru skóry piersi lub brodawki (zabarwienie pomarańczowe),
  • zmarszczenia skóry, zaczerwienienia, wciągnięcia, owrzodzenia brodawki sutkowej.
 7. Prawą dłoń oprzyj o tył głowy, lewą dłonią badaj pierś prawą.
 8. lewą dłonią badaj pierś prawą

 9. Badając pierś staraj się palce trzymać płasko, lekko naciskaj, zataczaj koła posuwając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara wykonując ruchem spiralnym coraz węższe kręgi i kierując się ku brodawce. W trakcie tego badania zwróć uwagę na ewentualne stwardnienia lub guzki, które spoistością różnią się od otoczenia.
 10. uwagę na ewentualne stwardnienia lub guzki

 11. Ściśnij brodawkę sutkową kciukiem i palcem wskazującym sprawdzając czy nie wydobywa się z niej wydzielina.
 12. Ściśnij brodawkę sutkową

 13. Następnie zbadaj pierś lewą według powyższego schematu.
 14. Badanie w pozycji leżącej

 15. Połóż się na wznak, podpierając poduszką lewy bark. Lewą rękę podłóż pod głowę, a prawą dłonią badaj lewą pierś. Badając pierś staraj się palce trzymać płasko, lekko naciskaj, zataczaj koła posuwając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara wykonując ruchem spiralnym coraz węższe kręgi i kierując się ku brodawce. W trakcie tego badania zwróć uwagę na ewentualne stwardnienia lub guzki, które spoistością różnią się od otoczenia.
 16. Połóż się na wznak, podpierając poduszką lewy bark

 17. Następnie zbadaj prawą pierś według powyższego schematu.
 18. Teraz w pozycji leżącej na wznak, ułóż lewą rękę wzdłuż ciała, a prawą dłonią zbadaj lewą pachę. Następnie wykonaj badanie pachy prawej w odwrotnym ułożeniu. Zwróć uwagę na występowanie podejrzanych grudek (powiększonych węzłów chłonnych) w dole pachowym.

wykonaj badanie pachy

Zgłoś się do lekarza jeśli:

 • pierś ma zmieniony kształt,
 • na skórze piersi występują zmarszczenia, wciągnięcia, zmiana koloru,
 • brodawka jest wciągnięta, zaczerwieniona lub ma owrzodzenie,
 • z brodawki wydobywa się wydzielina,
 • wyczuwasz guzek lub stwardnienie w piersi,
 • czujesz grudki pod pachą.

Wszystkie powyższe zmiany wymagają kontroli lekarskiej, często są to zmiany zapalne bądź nowotwory łagodne. Nie lekceważ ich.

Inne informacje o samokontroli piersi

Opracowano na podstawie materiałów znajdujących się na stronie pkzr.ac.bialystok.pl.

Znajdź najlepszego lekarza