Samokontrola piersi metodą Mammacare

Podczas wykonywania badania metodą Mammacare kobieta powinna przez cały czas pozostać w pozycji leżącej na plecach, tak aby utkanie gruczołów piersiowych uległo maksymalnemu spłaszczeniu w stosunku do klatki piersiowej. Zmniejszenie grubości badanego gruczołu ma szczególne znaczenie w przypadku kobiet z dużymi piersiami.

W celu spłaszczenia bocznej części badanego gruczołu piersiowego w stosunku do klatki piersiowej kobieta powinna położyć się na przeciwnym biodrze, jednocześnie obracając ramiona w taki sposób, aby górna połowa ciała spoczywała całą powierzchnią na plecach, a ręka po stronie badanego gruczołu ułożona była częścią grzbietową na czole.

badanie piersi metodą Mammacare
Sposób spłaszczenia bocznej części badanego gruczołu sutkowego.

W celu uzyskania spłaszczenia po przyśrodkowej stronie gruczołu piersiowego kobieta powinna leżeć płasko na plecach i przesunąć łokieć ku górze, aż zrówna on się z poziomem barku.

Sposób spłaszczenia przyśrodkowej części badanego gruczołu sutkowego
Sposób spłaszczenia przyśrodkowej części badanego gruczołu sutkowego.

Obszar badania w metodzie Mammacare

Gruczoł piersiowy zajmuje obszar bocznie aż do linii pachowej środkowej oraz ku górze aż po okolicę obojczykową. Badanie wykonane jest poprawnie jeśli obejmuje ono prostokątne pole położone pomiędzy obojczykiem, a dolną linią biustu oraz pomiędzy linią środkową mostka przyśrodkowo i linią pachową środkową bocznie.

Linie wyznaczające granice badania gruczołu sutkowego
Linie wyznaczające granice badania gruczołu sutkowego.

Sposób wykonania (ułożenie dłoni i palców, ruch i nacisk)

Badanie palpacyjne rozpoczynamy w okolicy pachowej i kontynuujemy w linii prostej ku dołowi wzdłuż linii pachowej środkowej, aż do dolnej linii biustu.

Pierwsze ruchy podczas badania sutków
Pierwsze ruchy podczas badania sutków.

Palce przesuwają się wtedy przyśrodkowo i badanie palpacyjne jest kontynuowane ku górze klatki piersiowej w linii prostej, aż do wysokości obojczyka.

Powtarzając ten manewr pokrywamy w ten sposób całą powierzchnię prostokąta. Aby nie pominąć najmniejszego fragmentu utkania gruczołu piersiowego umowne pasma, wzdłuż których prowadzi się badanie, powinny się pokrywać.

Badanie kontynuujemy aż do momentu osiągnięcia dolnego przyśrodkowego rogu wyznaczonego umownie prostokąta (należy pamiętać o zmianie ułożenia ręki).

Kolejne ruchy podczas badania piersi
Kolejne ruchy podczas badania sutków (zauważ zmianę położenia ręki).

Trzy palce środkowe badającego składa się razem przy nieco ugiętych stawach śródręczno-paliczkowych. Opuszki palców stanowią powierzchnię wykrywającą zmiany.

Ułożenie palców ręki podczas samobadania piersi
Ułożenie palców ręki podczas samobadania piersi.

Badający wykonuje koliste ruchy palców środkowych, jak gdyby okrążał brzeg monety pięćdziesięciogroszowej. Nad każdym takim miniobszarem należy wykonać trzy okrążenia, nasilając stopniowo nacisk: od słabego, mającego na celu wykrycie zmiany położonej powierzchownie, przez umiarkowany mający na celu stwierdzenie zmiany położonej w warstwie pośredniej, do mocnego docierającego do warstw gruczołu piersiowego położonych przy ścianie klatki piersiowej.

Stopnie ucisku gruczołu sutkowego i zakres wykrywanych zmian guzkowych
Stopnie ucisku gruczołu sutkowego i zakres wykrywanych zmian guzkowych.

Badanie palpacyjne okolicy nadobojczykowej oraz okolicy pachowej w poszukiwaniu powiększonych węzłów chłonnych jest integralną częścią badania i nie powinno być pominięte, podobnie jak oglądanie samych piersi.

Najpowszechniej zaleca się oglądanie piersi, gdy kobieta stoi przodem do badającego (lub przed lustrem), z rękami opuszczonymi wzdłuż ciała. Możliwa jest wówczas ocena symetrii piersi i brodawek, ich ewentualnego wciągnięcia, zmian skórnych lub zmian samych brodawek. Ocena oglądaniem winna być wykonana przed zamierzonym badaniem palpacyjnym.

Inne informacje o samokontroli piersi

Wykorzystano materiały zamieszczone na stronie pkzr.ac.bialystok.pl

Znajdź najlepszego lekarza