Rak sutka (piersi)

Rak sutka (potocznie: rak piersi) jest jednym z najczęstszych i najgroźniejszych nowotworów złośliwych. W Polsce rejestruje się rocznie około 10.000 nowych zachorowań, z czego tylko 1/3 można leczyć operacyjnie - pozostałe rozpoznania są stawiane zbyt późno.

Występuje najczęściej u kobiet po 45 roku życia i zwiększa się wraz z wiekiem. W okresie klimakterium obserwuje się nieznaczne zmniejszenie zachorowalności. Rak sutka przed 30 r.ż. występuje rzadko. Polska należy do krajów o średnim współczynniku zachorowalności na raka piersi (30/100.000), średnim tempie wzrostu umieralności, złej strukturze zaawansowania klinicznego i związanych z tym złych wyników leczenia.

Różowa wstążeczka
Różowa wstążeczka - symbol chorych na raka sutka (piersi).

Czynniki ryzyka raka sutka (piersi)

 • rasa - biała częściej chorują,
 • wiek - ryzyko wzrasta z wiekiem,
 • krwawienie miesiączkowe - wczesne pierwsze przed 13 rokiem życia,
 • menopauza - późna po 52 roku życia,
 • dziedziczność - ryzyko zachorowania wzrasta co najmniej dwukrotnie, jeżeli rak sutka wystąpił u matki, siostry, babki albo ciotki,
 • bezdzietność,
 • nadwaga, dieta bogata w tłuszcze,
 • nadmiernie wysoki wzrost,
 • zwyrodnienie torbielowate gruczołu sutkowego - rak sutka występuje dwukrotnie częściej,
 • rak macicy i jajników - wtedy rak sutka występuje dwukrotnie częściej,
 • rak sutka po stronie przeciwnej,
 • stopień cywilizacji - ryzyko zwiększa się, jeśli jest on wyższy,
 • promieniowanie jonizujące,
 • estrogeny zewnątrzpochodne.

Objawy raka sutka (piersi)

80% objawowych raków sutka są najczęściej wyczuwalne jako guzy. Guz pierwotny u ponad 50% chorych jest umiejscowiony w górno-zewnętrznym kwadrancie sutka.

Częstość występowania raka piersi
Częstość występowania raka w czterech kwadrantach sutka podana w procentach.

Guzy podejrzane o raka to guzy:

 • twarde,
 • o nieregularnych kształtach,
 • wtopione w gruczoł,
 • niebolesne,
 • nowo powstałe,
 • u starszych kobiet.

Objawy sugerujące raka sutka, ale występujące rzadko:

 • wyciek z brodawki sutkowej,
 • wciągnięcie brodawki sutkowej,
 • powiększenie węzłów chłonnych.

W zaawansowanym raku sutka występuje:

 • stwardnienie, owrzodzenie sutka,
 • guzki skórne,
 • obrzęk skóry, określane jako skórka pomarańczy,
 • obrzęk ramienia,
 • bóle spowodowane odległymi przerzutami.

Obecnie wiele niewyczuwalnych palpacyjnie raków sutka (około 15%-25%) jest wykrywalne w skriningu mammograficznym.

Leczenie raka sutka (piersi)

W leczeniu raka sutka (piersi), w zależności od okresu rozwoju choroby, stosuje się różne metody. Podstawową metodą leczenia raka sutka jest leczenie operacyjne raka sutka, które stwarza najlepszą szansę wyzdrowienia. Pozostałe metody takie jak: chemioterapia, radioterapia i leczenie hormonalne służą jako uzupełnienie operacji lub jako leczenie przypadków spóźnionych.

W raku nieoperacyjnym i w przypadku rozsiewu procesu nowotworowego jako samodzielną formę leczenia stosuje się radioterapię megawoltową. Najlepsze rezultaty, wyłączając leczenie operacyjne uzyskuje się właśnie dzięki radioterapii.
Leczenie hormonalne w skojarzeniu z innymi metodami daje dobre efekty.

Jeśli nie można zastosować leczenia zestawionego, to próbuje się uzyskać regresję za pomocą antyestrogenów, usunięcia jajników i następnie nadnerczy.

Chemioterapię stosuje się w różnych schematach w zależności od rodzaju raka, jego rozprzestrzenienia oraz stanu zdrowia pacjenta.

Dziękuję za pomoc w opracowaniu tej strony mojej koleżance lek. Lucynie Reczek.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje