Rozpoznanie raka sutka (piersi)

W rozpoznaniu raka sutka (piersi) bierze się pod uwagę głównie wywiad, objawy, badanie fizykalne oraz USG, mammmografię i ostatecznie biopsję cienko- (BAC) oraz gruboigłową.

Ultrasonografia sutków

Ultrasonografia sutków jest najkorzystniejszym badaniem obrazującym zmiany w sutku u młodych kobiet przed 35 r. ż. Czytaj o ultrasonografii w chorobach sutka (piersi).

Mammografia piersi

Mammografia jest metodą badania sutka promieniami rentgenowskimi, wykorzystującą różnicę pochłaniania promieniowania przez tkankę gruczołową i tłuszczową. Czytaj o mammografii w chorobach sutka (piersi).
Jedną z oznak zmiany złośliwej w piersi mogą być mikrozwapnienia. Mogą one powstawać w samej tkance gruczołu piersiowego, w przewodach mlekowych czy też w naczyniach krwionośnych. Są one zbyt małe, aby mogły być wyczuwalne w samobadaniu piersi. Dlatego najczęściej wykrywa się je w mammografii. Mikrozwapnienia mogą wskazywać na obecność komórek nowotworowych.

Mikrozwapnienie
Mikrozwapnienie widoczne w obrazie mammograficznym.
Źródło: Management of Breast Disease, I. Jatoi, M. Kaufmann, str. 111

Biopsja piersi

Biopsja jest ostatecznym badaniem do ustalenia rozpoznania polegającym na nakłuciu zmiany i pobraniu elementów tkanki do badania histologicznego. Leczenie raka sutka zawsze powinno opierać się na wyniku badania histologicznego.

Wskazaniem do biopsji są:

  • każdy guz lub stwardnienie w sutku,
  • krwisty wyciek z brodawki,
  • dodatni wynik mammografii.

Biopsja cienkoigłowa sutka
Biopsja cienkoigłowa sutka.
Źródło: Management of Breast Disease, I. Jatoi, M. Kaufmann, str. 115

Dziękuję za pomoc w opracowaniu tej strony mojej koleżance lek. Lucynie Reczek.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje