Ultrasonografia w chorobach sutka (piersi)

Ultrasonografia w chorobach sutka (piersi) - Sonomammografia - USG sutka (piersi)

Wskazania do USG sutka (piersi)

Do wskazań do USG sutka (piersi) należą:

 1. Przeciwwskazania lub brak możliwości wykonania mammografii.
 2. Radiologicznie "gęsty" sutek.
 3. Uzupełniająco (np. w rozbieżnościach między kliniką a mammografią).
 4. Sutek wydzielający.
 5. Mastodynia.
 6. Ocena przebiegu leczenia oraz kontrola pooperacyjna.
 7. Kontrola po leczeniu napromienianiem.
 8. Stan po implantacji protezy.
 9. Wykonanie biopsji celowanej.
 10. Świadomy wybór metody diagnostycznej przez pacjentkę.

Przeciwwskazania do USG sutka (piersi)

Przeciwwskazań brak.

Głowica

Najlepiej wykonywać USG sutków przy użyciu głowicy o częstotliwości co najmniej 7 MHz.

Ograniczenia USG sutka (piersi)

Ograniczeniami w stosowaniu USG sutka (piersi) są:

 1. Mała czułość, wynikająca z braku jednoznacznych kryteriów, co jest odmianą prawidłowej budowy sutka (różna u różnych kobiet, w różnych okresach życia, na różnym etapie cyklu miesięcznego).
 2. Nie nadaje się do oceny mikrozwapnień.
 3. Rozdzielczość obrazu niższa od rentgenowskiej.

Cechy ultrasonograficzne zmian łagodnych

W USG sutka możemy zauważyć zmiany łagodne takie jak:

 1. Zaburzenia rozwoju i inwolucji gruczołu piersiowego - nasilenie włóknienia, zmniejszenie liczby zrazików, pogrubienie więzadeł Coopera, poszerzenia przewodów mlekowych, obrzęk tkanki gruczołowej (zmniejszenie ostrości obrazu), torbiele, guzki.
 2. Gruczolakowłókniaki - jednorodne, normoechogeniczne, gładko odgraniczone (z czasem mogą zawierać zwapnienia lub drobne przestrzenie płynowe).

Należy odróżnić zmiany lite od torbieli, które mogą nie być całkowicie bezechowe (gęste torbiele mlekowe lub krwotoczne). Pomocne może być badanie z użyciem kolorowego dopplera, ponieważ guzy lite są unaczynione.

Cechy ultrasonograficzne zmian złośliwych

Zmiany podejrzane o złośliwość mogą przedstawiać się jako:

 • ogniskowa manifestacja kilku zmian łagodnych,
 • hyperplazja zrazików,
 • zmiany zapalne, ropne,
 • pourazowe krwiaki,
 • blizny,
 • torbiele,
 • martwica tkanki tłuszczowej.

Zmiany wewnątrzprzewodowe lub umiejscowione w świetle torbieli mogą odpowiadać wczesnym postaciom raka (wskazana weryfikacja).

Cechami ultrasonograficzne raka sutka są:

 1. Nierówne obrysy, kształt nieregularny.
 2. Utkanie niejednorodne (przestrzenie płynowe - rozpad), niskoechogenne.
 3. Wzrost w poprzek struktur sutka, naciekanie (palczaste wypustki) i destrukcja otoczenia.
 4. Cień akustyczny za zmianą, brak cienia za brzegami zmiany.
 5. Zmiana niepodatna na ucisk, nieprzesuwalna.
 6. Odczyn desmoplastyczny w otaczającej tkance (wysokoechogenne "halo").
 7. Wzrost echogeniczności w podskórnej tkance tłuszczowej.
 8. Liczne, kręte naczynia.

Uwaga: rak rdzeniasty i śluzowy mogą wyglądać jak zmiany łagodne (gładkie, ze wzmocnieniem za zmianą).

Ultrasonograficznie można rozpoznawać również inne zmiany złośliwe:

 1. Mięsaki - o cechach zmiany łagodnej, lecz stale rosnące.
 2. Chłoniaki - zmiana odgraniczona lub naciekowa, niskoechogenna. Biopsja cienkoigłowa zazwyczaj nieskuteczna.
 3. Przerzuty - zazwyczaj z drugiego sutka.

Cechy ultrasonograficzne węzłów chłonnych

Cechy zmienionego nowotworowo i zapalnie węzła chłonnego są podobne:

 • powiększenie,
 • zanik tłuszczowej wnęki,
 • wzmożenie przepływu.

Na podstawie "Mammografia w diagnostyce raka sutka" (pod redakcją Janiny Dziukowej - BelCorp Warszawa 1998).

Znajdź najlepszego lekarza