Wznowy i przerzuty raka sutka (piersi)

Nawrót raka sutka (piersi) może nastąpić w postaci wznowy miejscowej, regionalnej ( węzły chłonne) lub odległych przerzutów. Spotyka się je do 5 lat od pierwotnego leczenia.

Czynniki predysponujące:

  • rak niskozróżnicowany,
  • inwazja do naczyń chłonnych w pobliżu guza,
  • zajęcie pachowych naczyń i węzłów chłonnych.

Drogi i miejsca przerzutów chłonnych zależą od umiejscowienia guza i przebiegu naczyń chłonnych. Najczęściej najpierw pojawiają się w węzłach okołosutkowych i dołu pachowego, a następnie w węzłach pod- i nadobojczykowych, przymostkowych i wewnątrz klatki piersiowej. Czytaj więcej o chorobach sutka (piersi).

Drogi przerzutów raka sukta do węzłów chłonnych
Drogi przerzutów raka piersi do węzłów chłonnych.
Źródło: Management of Breast Disease, I. Jatoi, M. Kaufmann, str. 247

Przerzuty raka sutka (piersi)

Przerzuty raka sutka (piersi) występują do:

  • kości - powodują bóle, ale lepiej rokują, częściej reagują na hormonoterapię, często występują też złamania patologiczne i hiperkalcemia,
  • płuc - objawiają się w postaci duszności, jako okrągłe zmiany w Rtg, często zmianom towarzyszy płyn w jamie opłucnej,
  • wątroby i mózgu - rosną szybko, zagrażają życiu i wymagają agresywnej chemioterapii.

przerzut raka piersi do węzła chłonnego.
Widoczny przerzut raka piersi do węzła chłonnego.
Źródło: Management of Breast Disease, I. Jatoi, M. Kaufmann, str. 107)

Dziękuję za pomoc w opracowaniu tej strony mojej koleżance lek. Lucynie Reczek.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje