Klasyfikacje guzów tarczycy

Podział histologiczny guzów tarczycy

I. Guzy nabłonkowe

 1. Łagodne:
  • gruczolak pęcherzykowy,
  • inne gruczolaki.
 2. Złośliwe:
  • rak pęcherzykowy,
  • rak brodawkowaty,
  • rak rdzeniasty,
  • rak niskozróżnicowany,
  • rak anaplastyczny,
  • inne: śluzotwórczy, płaskonabłonkowy.

II. Guzy nienabłonkowe

 • złośliwy śródbłoniak krwionośny.

III. Chłoniaki złośliwe

IV. Guzy różne

 • guzy przytarczyc,
 • przyzwojak niechromochłonny,
 • guzy wrzecionowatokomórkowe wytwarzające śluz,
 • potworniaki.

V. Guzy wtórne

VI. Guzy niesklasyfikowane

Klasyfikacja TNM guzów tarczycy

T - guz pierwotny
Tx - nie można ocenić guza pierwotnego
T0 - nie stwierdza się obecności guza pierwotnego
T1 - guz wielkości do 1 cm, ograniczony do miąższu tarczycy
T2 - guz wielkości 1 - 4 cm, ograniczony do miąższu tarczycy
T3 - guz powyżej 4 cm średnicy, ograniczony do miąższu tarczycy
T4 - guz każdej wielkości wychodzący poza torebkę gruczołu tarczowego
T4a - guz pojedynczy
T4b - guz mnogi

Każdy stopień można podzielić na:

 • jednoogniskowy,
 • wieloogniskowy.

N - regionalne węzły chłonne (do regionalnych węzłów chłonnych należą węzły szyjne i śródpiersiowe górne)
Nx - nie można ocenić okolicznych węzłów chłonnych
N0 - nie stwierdza się przerzutów nowotworowych do węzłów chłonnych
N1 - obecne przerzuty do regionalnych węzłach chłonnych
N1a - do węzłów szyjnych po stronie guza
N1b - do węzłów szyjnych po stronie przeciwnej, pośrodkowych, obustronnie oraz/lub węzłów śródpiersiowych górnych

Do oceny pN w przypadku limfadenektomii selektywnej konieczna jest ocena przynajmniej 6 węzłów chłonnych.

M - przerzuty odległe
Mx - nie można ocenić przerzutów odległych
M0 - nie stwierdza się obecności przerzutów odległych
M1 - stwierdza się przerzuty odległe

Klasyfikacja EORTC (klasyfikacja punktowa)

Grupa I | < 50 | + 12 jeśli mężczyzna
Grupa II | 50 - 65 | + 10 jeśli rak rdzeniasty lub pęcherzykowaty słabo zróżnicowany
Grupa III | 66 - 83 | + 45 jeśli rak anaplastyczny
Grupa IV | 84 - 108 | + 10 jeśli naciekanie torebki gruczołu tarczowego
Grupa V | >109 | + 15 jeśli pojedynczy przerzut odległy oraz + 15 (dodatkowo do powyższych 15) jeśli mnogie przerzuty odległe

W przypadku raka tarczycy istotnym kryterium rokowniczym jest wiek chorego. Chorzy młodsi (kobiety <45 r.ż., mężczyźni <40 r.ż.) rokują lepiej.

Dorota Kozera

Bibliografia:

 • Gembicki M., Jarząb B., Królicki L. i współpr., Rozpoznanie i leczenie raka tarczycy, Rekomendacje Komitetu Naukowego Sympozjum Rak tarczycy. Pol. J. Endocrinol 1996.
 • Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy, pod red. R. Kordka.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje