Nici chirurgiczne

Wszystkie współczesne materiały szewne dzielą się na wchłanialne oraz na niewchłanialne naturalne i syntetyczne.

Większość z nich produkowana jest w postaci szwów atraumatycznych, lecz niektóre dostępne są również w formie samych nitek - do nawlekania na konwencjonalne igły chirurgiczne lub używanych jako podwiązki. Konfekcjonowane są one fabrycznie w odpowiednich długościach, wyjaławiane i pakowane, najczęściej jednostkowo. Na opakowaniu znajduje się pełny opis szwu znajdującego się wewnątrz, a w przypadku szwu atraumatycznego - graficzny symbol wtopionej w nić igły. Zwykle znajduje się tam również data produkcji szwu, sposób jego sterylizacji i data ważności.

W zależności od potrzeby, podczas zabiegu operacyjnego stosuje się materiały szewne o różnych grubościach. Ogólnie przyjęte są dwie miary grubości: metryczna - podawana w dziesiątych częściach milimetra (przyjęta w Farmakopei europejskiej i amerykańskiej) oraz odpowiadająca jej miara chirurgiczna (znacznie częściej stosowana w klinice).

kontrola wyrostka robaczkowego

Materiały wchłanialne

Materiały wchłanialne stopniowo ulegają one rozpadowi w tkankach, znacznie szybciej jednak tracą swą wytrzymałość.

Podzielić je można na trzy grupy:

  1. o krótkim,
  2. o średnim,
  3. o długim okresie zdolności utrzymania swego napięcia w tkankach.

Grupa 1 - o krótkim okresie zdolności utrzymania swego napięcia w tkankach

CATGUT (Softcat - B, Softgut - D&G, Plain catgut - E, Catgut super - mth, Catgut plain - S, Surgigut plain - USSC) - jest to materiał naturalny o jedynie kilkunastodniowej zdolności utrzymywania swego napięcia w tkankach. Stosowany jest w celu krótkotrwałego zbliżania tkanek głębszych i tkanki podskórnej, z reguły przy braku napięcia brzegów rany oraz jako materiał na podwiązki. Obecnie wycofywany z użycia.

POLIGLACTIN 910 o małej masie cząsteczkowej (Vicryl rapide - E) jest syntetyczną plecionką nie wywołującą praktycznie żadnego odczynu tkankowego. Wytrzymałość na napięcie utrzymuje przez około 12 dni i pod tym względem porównywalny jest z catgutem, lecz jego pierwotna wytrzymałość na rozciąganie (przy tej samej grubości nici) jest dwukrotnie większa. Zastosowanie ma podobne do catgutu.

GLYKOMER 631 (Biosyn - USSC) - jednowłóknowy trójskadnikowy szew wchłanialny. Utrzymuje swe napięcie w tkankach przez okres około 2 tygodni, rozkłada się również na drodze hydrolizy.

Grupa 2 - o średnim okresie zdolności utrzymania swego napięcia w tkankach

POLIGLECAPRONE (Monocryl - E) - jednowłóknowy syntetyczny szew wchłanialny o średnim, 21 dniowym (postać niebarwiona) i 28 dniowym (postać barwiona) okresie utrzymywania napięcia w tkankach. Rozkłada się stopniowo na drodze hydrolizy.

CATGUT CHROMOWANY (Softcat chromic - B, Softgut chromic - D&G, Chromic catgut - S, Surgigut chromic - USSC) - utrzymuje swe napięcie dłużej, przez około 28 dni. Używany jest przede wszystkim do zbliżania tkanki podskórnej. Obecnie wycofywany z użycia.

POLYGLYCOLIC ACID (Dexon - P, Dexon - D&G) - jest syntetyczną plecionką, czas wchłaniania Dexonu to 60-90 dni, podtrzymywanie Dexonu 65% po 2 tygodniach, 35% po 3 tygodniach. Porównywalny jest więc on z catgutem chromowanym, lecz jego wyjściowa wytrzymałość na rozciąganie jest ponad dwukrotnie większa. Służy do zbliżania większości tkanek będących nawet pod miernym napięciem.

POLYGLACTIN 910 o dużej masie cząsteczkowej (Coated Vicryl - E) - jest syntetyczna plecionką, czas wchłaniania Vicrylu to 56-70 dni, podtrzymywanie Vicrylu 75% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach.

LACTOMER 9-1 (Polysorb - USCC) - ma właściwości i zastosowanie podobne do Dexonu i Coated Vicrylu i jest szwem plecionym.

Grupa 1 - o długim okresie zdolności utrzymania swego napięcia w tkankach

POLYDOXANONE (PDS - E) - jest jednowłóknowym materiałem syntetycznym o długim, sięgającym 2 miesięcy okresie utrzymywania swego napięcia w tkankach. Używany jest wszędzie tam, gdzie konieczne jest czasowe, lecz długotrwałe zbliżenie tkanek. Ze względu na swa bezodczynowość oraz łatwość zakładania szwów i wiązania węzłów stosowany jest również do szycia skóry.

POLYGLYCONATE (Maxon - D&G) ma postać, właściwości oraz zastosowanie kliniczne zbliżone do PDS, jest także monofilamentem.

Materiały niewchłanialne

A. Naturalne

Z materiałów naturalnych pozostały w użyciu jedynie jedwab i len, z których szersze zastosowanie w klinice maja szwy jedwabne.

B. Syntetyczne wielowłóknowe

POLIESTRY - produkowane są w formie zwykłej plecionki (Estafil - P, Dagrofil - B, Dacron - D&G, Mersilene - E, Sutulene - S) lub pokrywane są dodatkową warstwą ułatwiającą poślizg podczas szycia i (lub) zmniejszają odczyn tkankowy (Synthofil - B, Ticron - D&G, Ethibond - E, Medtek - mth, Surgibond - S, Surgidac - USSC).

POLIAMIDY - (Amfil - P, Supramid - B, Surgilon - D&G, Nurolon - E, Supramid - mth, Supramid - S, Bralon - USSC).

C. Syntetyczne jednowłóknowe

POLIESTRY (Miralene - B, Novafil - D&G, Mersilene - E).

POLIAMIDY (Amifil M - P, Dafilon - B, Dermalon - D&G, Ethilon - E, Medalon - mth, Nylon - mth, Surgidek - S, Monosof - USSC).

POLIPROPYLENY (Surgilene - D&G, Prolene - E, Cardiolene - mth, Prodek - S, Surgipro - USSC).

Amifil
Amifil M - nić poliamidowa, barwiona na kolor niebieski, w postaci podwiązek i szwów igłowych (atraumatycznych), w numeracji od 5-0 do 2.

AMIFIL M może być stosowany wszędzie tam, gdzie stosuje się szwy i podwiązki niewchłanialne, we wszystkich zabiegach chirurgicznych wymagających stosowania nici o dużej wytrzymałości na czas gojenia rany. W szczególności do szycia powięzi i skóry, także jako szew zabezpieczający "przez wszystkie warstwy".

Otwieranie materiałów szewnych

Otwieranie materiałów szewnych

RUCH 1-szy:
trzymając w palcach torebkę z folii, skierowaną nieregularnym wycięciem w górę, przerwać folię ukośnie - zgodnie z kierunkiem strzałki - nie odrywając jej całkowicie.

RUCH 2-gi:
nie wyjmując koperty z torebki, odgiąć zakładkę papierową i chwytając za widoczny fragment nitki (lub igły z nitką) wyciągnąć odcinek materiału szewnego z opakowania.

Otwieranie materiałów szewnych Otwieranie materiałów szewnych Otwieranie materiałów szewnych
Kolejne etapy otwarcia opakowania nici z igłą za pomocą imadła.

Użyte powyżej skróty oznaczają nazwy producentów najczęściej spotykanych w Polsce szwów chirurgicznych:
P - Polfa, B - B. Braun, D&G - Davis & Geck, E - Ethicon, mth - Medizin Technik Hard, S - Sutures Ltd, USSC - United States Surgical Corporation

W opracowaniu strony wykorzystano materiały zawarte w książce "Podstawy szycia chirurgicznego" Marka Trybusa.

 

Znajdź najlepszego lekarza