Klasyfikacja TNM / UICC raka trzustki

Ocena stopnia zaawansowania - wg klasyfikacji TNM/UICC w modyfikacji z 1997 roku:

T – guz pierwotny
TX – brak ewidentnych cech guza
Tis – rak przedinwazyjny (carcinoma in situ)
T0 – nie stwierdza się obecności guza pierwotnego
T1 – guz ograniczony do trzustki do 2 cm średnicy
T2 – guz ograniczony do trzustki powyżej 2 cm średnicy
T3 – guz nacieka przez ciągłość: dwunastnicę, przewód żółciowy wspólny, tkanki okołotrzustkowe
T4 – guz nacieka przez ciągłość: żołądek, śledzionę, jelito grube, sąsiadujące pnie naczyniowe

N – okoliczne węzły chłonne*
NX – nie można ocenić okolicznych węzłów chłonnych
N0 – nie stwierdza się przerzutów nowotworowych do okolicznych węzłów chłonnych
N1 – stwierdza się przerzuty w okolicznych węzłach chłonnych
N1a – przerzut w pojedynczym regionalnym węźle chłonnym
N1b – przerzuty w licznych regionalnych węzłach chłonnych

M – przerzuty odległe
MX – nie można ocenić przerzutów odległych
M0 - nieobecna przerzuty odległe
M1 – obecne przerzuty odległe

* okoliczne węzły chłonne w guzie trzustki:
a) górne – powyżej głowy i trzonu trzustki
b) dolne – poniżej głowy i trzonu trzustki
c) przednie – trzustkowo-dwunastnicze przednie, odźwiernikowe (tylko dla guzów głowy trzustki) i krezkowe bliższe
d) tylne - trzustkowo-dwunastnicze tylne, przewodu żółciowego wspólnego i krezkowe bliższe
e) śledzionowe – wnęki śledziony i ogona trzustki (dla guzów trzonu i ogona trzustki)
f) pnia trzewnego – dla guzów głowy trzustki

Dla prawidłowej oceny histopatologicznej wymagane jest usunięcie przynajmniej 10 regionalnych węzłów chłonnych

Klasyfikacja TNM raka trzustki

W oparciu o system TNM wyróżnia się 4 stopnie zaawansowania klinicznego raka trzustki:
Stopień 0 (rak przedinwazyjny) - Tis, N0, M0
Stopień I - T1-T2, N0, M0
Stopień II - T3, N0, M0
Stopień III - T1-T3, N1, M0
Stopień IVa - T4, każde N, M0
Stopień IVb - każde T, każde N, M1

Bibliografia:

  • Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u dorosłych, red. M. Krzakowski; Polska Unia Onkologii.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje