Ostre zapalenie trzustki

Ostre zapalenie trzustki (OZT) wciąż pozostaje znaczącym problemem medycznym i pomimo znacznego rozwoju medycyny wciąż jest niebezpiecznym schorzeniem obarczonym bardzo wysokim odsetkiem zgonów i powikłań. Chirurgicznie leczy się obecnie głównie powikłania ostrego zapalenia trzustki, do których dochodzi stosunkowo często. Większość przypadków OZT leczy się w oddziałach gastroenterologii lub chorób wewnętrznych. Pomimo czasem bardzo intensywnego leczenia ok. 10% chorych umiera. Dlatego wczesne rozpoznanie i intensywne leczenie w przez wykwalifikowany zespół mający dostęp do odpowiedniego sprzętu ma zasadnicze znaczenie w poprawie rokowania chorych na ostre zapalenie trzustki.

Ostre zapalenie trzustki (OZT):

 • jest to ostry stan zapalny gruczołu związany z przedwczesną aktywacją proenzymów trzustkowych i uszkodzeniem – w różnym stopniu – sąsiadujących tkanek miękkich i niekiedy odległych narządów,
 • występuje z częstością 20-70 przypadków na 100 tys. i jest obarczona śmiertelnością szpitalną wynoszącą ok. 10%.

Leczenie ostrego zapalenia trzustki

Obecnie leczeniem większości przypadków ostrego zapalenia trzustki zajmują się oddziały gastroenterologiczne (czasem internistyczne). Leczenie polega na intensywnym nawadnianiu pacjenta, jego wyrównaniu metabolicznym, walka z bólem, czasem antybiotykoterapii (zdania co do stosowania antybiotyków w pierwszej fazie OZT są podzielone). W żółciowopochodnym OZT najlepsze efekty uzyskuje się po zastosowaniu endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej ze sfinkterotomią (ECPW), czyli nacięciem brodawki Vatera. Zazwyczaj są to przypadki tak zwanej postaci obrzękowej OZT, które stanowią 85% ogółu przypadków OZT. Pozostałe 15% stanowią przypadki ciężki, tzw. postacie martwicze z zakażeniem lub bez – przypadki z martwicą zakażoną powinny być bezwzględnie operowane, gdy tylko stan chorego na to pozwoli. Natomiast w przypadku martwicy jałowej można próbować leczyć zachowawczo. Zakażenie jałowej martwicy dokonuje się najczęściej około 3 tygodnia trwania choroby. Zakażenie występuje w 35 – 70% przypadków martwiczej postaci OZT i obarczone jest śmiertelnością sięgającą 60%.

Chirurgiczne leczenie powikłań ostrego zapalenia trzustki

Chirurgicznie leczy się powikłania ostrego zapalenia trzustki:

 • zakażoną martwicę trzustki,
 • ropień trzustki,
 • torbiel rzekoma trzustki (pozapalna),
 • przetoki.

Wystąpienie tych powikłań zazwyczaj wiąże się z bardzo ciężkim przebiegiem choroby i wysoką śmiertelnością.

Bibliografia:

 • Choroby wewnętrzne, red. Szczeklik A., 2006.
 • Podstawy chirurgii, red. Szmidt J., 2003.
 • Chirurgia, red. Noszczyk W., 2005.
 • Essentials Practice of Burgery: Basic Science and Clinical Evidence. Pod red. Jeffrey A. Norton, MD.
 • ACS Surgery: Principles and Practice, 2005.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje