Objawy raka prostaty

Rak gruczołu krokowego jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych występujących u mężczyzn. Ryzyko jego rozwoju wzrasta wraz z wiekiem. Istnieją także pewne predyspozycje rodzinne oraz częstsze zachorowania w niektórych rodzinach. Bardziej narażona jest rasa czarna. Udowodniono także wpływ diety na rozwój raka stercza.

Główna dolegliwość przy raku gruczołu krokowego

Główną dolegliwością występującą u mężczyzn z rakiem stercza, podobnie jak u tych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, są zaburzenia mikcji, czyli oddawania moczu. Powiększenie gruczołu krokowego, czy to z powodu łagodnego rozrostu, raka czy też zapalenia, powoduje uciśnięcie początkowego odcinka cewki moczowej, co jest przyczyną utrudnienia odpływu moczu z pęcherza moczowego. Z tym właśnie związana jest większość dolegliwości, na które uskarżają się chorzy.

Diagnostyka raka prostaty

Postawienie diagnozy czy ma się do czynienia z łagodnym przerostem stercza, czy też z rakiem stercza jest możliwe tak naprawdę tylko na podstawie badania histopatologicznego materiału pobranego w biopsji gruczołu lub przy stwierdzeniu przerzutów do innych narządów. Badanie stężenia PSA może dawać wskazówki, ale nie przesądza o diagnozie.

Stopień zwężenia cewki moczowej

Objawy są zależą od stopnia zwężenia cewki, a nie od tego, jak duży jest gruczoł.
Nawet niewielkie powiększenie się gruczołu może powodować kłopoty podczas oddawania moczu, ale z drugiej strony, duże utrudnienia mikcji nie muszą oznaczać znacznego zaawansowania choroby. Nowotwór może przebiegać także bez żadnych większych dolegliwości ze strony układu moczowego.

Rak stercza może dawać takie same objawy jak łagodny przerost gruczołu.

Nykturia

Nykturia to częste wstawanie w nocy do WC. Bywa pierwszym objawem choroby. Oznacza konieczność oddawania moczu w nocy, często więcej niż raz. Oczywiście każdemu może zdarzyć pójść w nocy za potrzebą - chodzi o nagminne oddawanie moczu, zwłaszcza więcej niż jeden raz.

Częste oddawanie moczu

Niepokojące jest oddawanie moczu częściej niż co 2 godziny. Ilość oddawanego moczu nie musi być duża. Częstsza jest za to potrzeba oddania moczu, czyli tzw. parcie na mocz.

Gwałtowne parcie na mocz

Jest to bardzo silna i nagła potrzeba oddania moczu, często pomimo niedawnej wizyty w WC.

Parcia naglące

Niekiedy pojawiają się trudności w powstrzymaniu się od oddania moczu (czyli mikcji) i zdążeniem do toalety.

Trudności w rozpoczęciu mikcji

Po udaniu się do toalety, mimo silnej potrzeby i prób parcia, mężczyzna nie może rozpocząć oddawania moczu.

Zaburzenia dynamiki mikcji

Strumień moczu jest słaby, zwężony. Często strumień moczu jest przerywany. W zaawansowanej chorobie pacjenci oddają mocz kroplami. Czas trwania spędzany w toalecie ulega wydłużeniu. Uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza odczuwane jest pomimo dużego wysiłku i długiego czasu spędzonego w toalecie pozostaje poczucie, że "coś jeszcze zostało" w pęcherzu, co skłania mężczyznę do kolejnych wizyt w ubikacji.

Pierwszym objawem raka stercza mogą być przerzuty

Rak stercza jest jednym z nowotworów (obok raka sutka, żołądka, nadnerczy i tarczycy), który dosyć często daje przerzuty do kości.

Przerzuty umiejscawiają się najczęściej w kręgosłupie, żebrach, miednicy, czaszce oraz w kościach udowych i ramiennych. Mogą powodować rozpad kości, czyli osteoliozę. Może to być przyczyną groźnych powikłań i dotkliwych dolegliwości bólowych.

Jeśli rak stercza zlokalizowany jest na obwodzie gruczołu, na tyle daleko od cewki moczowej, że nie powoduje zaburzeń w oddawaniu moczu wspomnianych wyżej, to pierwszym objawem choroby może być przerzut np. do kości.

Jakie są objawy przerzutów do kości?

Najczęstszym objawem przerzutów do kości są:

 • bóle kostne,
 • bolesność podczas opukiwania i ucisku kości,
 • objawy wynikające z uwalnianiem dużej ilości wapnia z niszczonych przez przerzuty kości: osłabienie, uczucie zmęczenia, częste oddawanie moczu, nudności, wymioty, zaparcia i brak apetytu, bóle głowy, senność, śpiączka,
 • objawy neurologiczne (związane z uciskiem rdzenia kręgowego) - niedowłady, porażenia,
 • złamania patologiczne, czyli złamania w wyniku przyłożenia małej siły (które nigdy by nie powstały w przypadku zdrowego kośćca),
 • objawy wynikające z niszczenia przez przerzut szpiku kostnego - niedokrwistość, częste infekcje,
 • skaza krwotoczna,
 • niestabilność kręgosłupa,
 • guzy lub deformacje kręgosłupa.

Lekarz Marcin Buczek

Bibliografia:

 • Urologia, pod red. A. Borkowskiego.
 • Podstawowe operacje urologiczne, pod red. P. Albersa i A. Heidenreicha.

Znajdź najlepszego lekarza