Appendektomia laparoskopowa

Wycięcie wyrostka robaczkowego - Appendektomia laparoskopowa. Fotograficzne zobrazowanie appendektomii laparoskopowej wyrostka robaczkowego.

Wyrostek robaczkowy

Wyrostek robaczkowy, zmieniony zapalnie, obecnie nie spełnia żadnej znaczącej roli w organizmie.

Pierwszym krokiem w zabiegu jest uwolnienie wyrostka z krezeczki. Dokonuje się tego preparując wyrostek i używając elektrokoagulatora, aby zapobiec krwawieniu.

odcina się nożyczkami krezeczkę wyrostka
Źródło: Ilustrative Handbook of General Surgery; H. Chen, str. 144

Od szczytu wyrostka do jego podstawy odcina się nożyczkami krezeczkę wyrostka.

Podstawę wyrostka podwiązana nićmi
Źródło: Forquharsons Textbook of Operative General Surgery; M. Farquharson, B. Moran, str. 380

Podstawę wyrostka podwiązuje się nićmi. Szew powinien być mocno zaciśnięty, aby był bezpieczny.

odcięcie wyrostka od podstawy

W końcu wyrostek może zostać odcięty od podstawy.

kontrola wyrostka robaczkowego

Zabieg jest zakończony. Teraz tylko kontrola, czy przypadkiem coś nie krwawi.

Znajdź najlepszego lekarza