Powikłania pooperacyjne zapalenia wyrostka robaczkowego (appendektomii)

Powikłania pooperacyjne w przypadku usunięcia wyrostka robaczkowego (appendektomii) możemy podzielić na powikłania wczesne i późne.

Powikłania wczesne appendektomii

Do powikłań wczesnych appendektomii należą:

 • zakażenie rany pooperacyjnej,
 • rozejście się rany pooperacyjnej,
 • krwiak w ranie pooperacyjnej,
 • ropień/ropnie wewnątrzbrzuszne: w zatoce Douglasa, w przestrzeni podwątrobowej i podprzeponowej ( zwykle towarzyszy temu wysoka gorączka),
 • krwawienie ( konieczność ponownej operacji) spowodowane spadnięciem podwiązki,
 • zapalenie otrzewnej,
 • przetoka jelitowa,
 • przedłużająca się niedrożność porażenna,
 • ropne zapalenie żyły wrotnej.

Powikłania późne appendektomii

Do powikłań późnych appendektomii zaliczamy:

 • zrosty powodujące niedrożność mechaniczną,
 • zadzierzgnięcie,
 • ropnie zatoki Douglasa,
 • przepuklina w bliźnie pooperacyjnej.

Powikłania śródoperacyjne appendektomii:

 • krwotok,
 • uszkodzenie kątnicy, jelita cienkiego, pęcherza moczowego.

Znacznie mniej powikłań pooperacyjnych występuje po laparoskopowym usunięciu wyrostka robaczkowego. Jednak ze względów praktycznych ta metoda stosowana jest obecnie dość rzadko.

Dorota Kozera

Bibliografia:

 • W. Noszczyk: Chirurgia, Tom 2.
 • J. Fibak: Chirurgia.

Znajdź najlepszego lekarza