Zaćma - kiedy zgłosić się do lekarza?

Wśród zaćmy można wyróżnić dwie postaci: wrodzoną i nabytą. Typ nabyty związany jest ze zwyrodnieniem włókien soczewki i dzieli się na zaćmę starczą (pierwotną) oraz wtórną.

 Zaćma starcza jest najczęstszym typem. Pojawia się ona zwykle po 50. roku życia, jako wynik fizycznych i biochemicznych zaburzeń stanu białek soczewki, stężenia białek nierozpuszczalnych, uszkodzenia półprzepuszczalności torebki soczewki zmniejszenia efektywności układu autooksydacyjnego soczewki.Natomiast ze względu na miejsce wystąpienia zmętnień, zaćmy możemy wyodrębnić: zaćmę jądrową, korową oraz podtorebkową. Dolegliwości, jakie zgłasza chory, zależą od stopnia zaawansowania zmętnień i miejsca ich występowania.

Głównym objawem jest pogorszenie ostrości wzroku do dali i bliży, niedające się skorygować żadnymi soczewkami. Inną charakterystyczną zmianą jest objaw olśnienia przy jasnym świetle, rozszczepienie światła, widoczne wokół jego źródeł.

Na pytanie, kiedy należy operować zaćmę, opowie nasz ekspert - dr Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska, okulista.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje