Leczenie raka żołądka

Podstawą leczenia raka żołądka jest operacja chirurgiczna mająca na celu usunięcie guza pierwotnego z szerokim marginesem tkanek zdrowych oraz okolicznych węzłów chłonnych. Resekcja żołądka (gastrektomia) może być częściowa lub całkowita (w przypadku rozległych zmian).

Całkowite usunięcie żołądka narusza ciągłość przewodu pokarmowego. Ciągłość przewodu pokarmowego odtwarza się dzięki zespoleniu przełyku z wyizolowaną pętlą jelita cienkiego tzw. sposobem Roux-Y. Wytwarzany jest również niewielki zbiornik ze zdwojonej pętli jelita cienkiego pełniący funkcję rezerwową analogiczną do żołądka.

Metoda Roux-Y
Metoda Roux-Y.
Źródło: Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych
J.E. Skandalakis, P.N. Skandalakis, L.J. Skandalakis, str.352, ryc. 7.55

Przy częściowym usunięciu żołądka, szczególnie okolicy odźwiernikowej ciągłość przewodu pokarmowego odtwarzana jest metodą Billrotha I (zwanej w Polsce metodą Rydygiera) polegającej na zespoleniu żołądka z dwunastnicą lub Billrotha II (gastrojejunostomii), opierającej się na zespoleniu kikuta żołądka z pierwszą pętlą jelita czczego i pozostawieniem kikuta dwunastnicy zaszytym na ślepo. W przypadku naciekania narządów sąsiednich (trzustki, wątroby, okrężnicy) rozważane jest operacyjne usunięcie przerzutów.

Częściowa resekcja żołądka
Częściowa resekcja żołądka: a - metoda Billroth I; b - metoda Billroth II.
Źródło: Chirurgia, pod red. W. Noszczyka, Tom 2, str. 766, ryc. 64.9

Mimo małej wrażliwości na chemioterapię jest ona stosowana po zabiegu chirurgicznym, wówczas, gdy był on nieradykalny (chemioterapia adiuwantowa) lub jako leczenie paliatywne w zaawansowanym stadium choroby. Rzadziej jako leczenie poprzedzające zabieg mające na celu zmniejszenie masy guza (chemioterapia neoadiuwantowa). W leczeniu stosowane są schematy oparte na 5-fluorouracylu, cisplatynie i irinotekanie oraz imatynib w przypadku nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego. Także poprzez słabą promieniowrażliwość radioterapia nie jest stosowana rutynowo i zwykle w połączeniu z innymi metodami leczenia.

Leczenie paliatywne ma na celu zmniejszenie dokuczliwych objawów tj. niedrożności przewodu pokarmowego, kiedy nie możliwe jest wykonanie operacji radykalnej. Polega ono na wytworzeniu przetoki żołądkowo-jelitowej, założeniu protezy lub stentu.

Po zastosowanym leczeniu operacyjnym chory wymaga kontrolnych badań endoskopowych. Może bowiem dochodzić do nawrotu choroby w miejscu zespolenia, szczególnie w przypadku obecności przerzutów do otaczających narządów. Szacuje się, że odsetek 5-letnich przeżyć w przypadku wczesnego raka żołądka wynosi 90%, a zaledwie 10-25% w zaawansowanym stadium.

Dorota Kozera

Bibliografia:

  • Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy, pod red. R. Kordka.
  • Chirurgia, pod red. W. Noszczyka, Tom 2.
  • Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych J.E. Skandalakis, P.N. Skandalakis, L.J. Skandalakis.
  • Choroby wewnętrzne, A. Szczeklik, Tom 1.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje