Podział i klasyfikacja TNM raka żołądka

W 95% przypadków mamy doczynienia z rakiem gruczołowym żołądka, co ma związek z budową histologiczną jego błony śluzowej. Pozostałe 5% stanowią: chłoniaki, mięsaki, rakowiaki oraz guzy podścieliskowe (stromalne, GIST). Około połowa przypadków zmian nowotworowych zlokalizowana jest w części odźwiernikowej, rzadziej w okolicy wpustu czy trzonu.

Podział według Laurena

Najczęściej stosowaną klasyfikacją jest podział według Laurena. Wyróżnia się typ I zwany jelitowym, typ II zwany rozlanym oraz typ III stanowiący postać mieszaną. Podział ten jest nie tylko odzwierciedleniem histologicznym nowotworu, ale ma również znaczenie kliniczne. Postać jelitowa rokuje nieco lepiej niż pozostałe, rozwija się na podłożu zmian przedrakowych, występuje częściej u mężczyzn i osób po 60 roku życia. Postać rozlana, o gorszym rokowaniu, powstaje w obrębie niezmienionej błony śluzowej w proksymalnej (dno i górna okolica trzonu) części żołądka, częściej u kobiet i osób w młodym wieku. Najprościej scharakteryzować postać mieszaną, ponieważ zawiera cechy dwóch pierwszych typów.

Klasyfikacja TNM guzów żołądka

Drugą bardzo ważną klasyfikacją oceny stopnia zaawansowania choroby nowotworowej jest klasyfikacja TNM. Pozwala ona na dobór leczenia odpowiadającego zaawansowaniu klinicznemu choroby.

T - guz pierwotny
Tx - nie można ocenić guza pierwotnego
T0 - nie stwierdza się guza pierwotnego
Tis - rak przedinwazyjny
T1 - rak nacieka błonę śluzową lub błonę podśluzową
T2 - rak nacieka błonę mięśniową
T3 - rak nacieka błonę surowiczą
T4 - rak nacieka otaczające narządy

N - regionalne węzły chłonne
Nx - nie można ocenić okolicznych węzłów chłonnych
N0 - brak przerzutów do węzłów chłonnych
N1 - obecne przerzuty do 1-6 węzłów chłonnych
N2 - obecne przerzuty do 7-15 węzłów chłonnych
N3 - obecne przerzuty do >15 węzłów chłonnych

M - przerzuty odległe
Mx - nie można ocenić przerzutów odległych
M0 - nie występują przerzuty odległe
M1 - stwierdza się obecność przerzutów odległych

Stopnie zaawansowania klinicznego raka żołądka (na podstawie klasyfikacji TNM)
Stopień IA - T1N0M0
Stopień IB - T1N1M0, T2N0M0
Stopień II - T1N2M0, T2N1M0, T3N0M0
Stopień IIIA - T2N2M0, T3N1M0, T4N0M0
Stopień IIIB - T3N2M0
Stopień IV - T4N1, każde N3 lub M1

Warto wspomnieć o podziale na wczesnego raka żołądka, z którym można się spotkać w dokumentacji medycznej. Pod pojęciem tym kryje się rak naciekający jedynie błonę śluzową lub błonę śluzową i podśluzową żołądka z zachowaniem prawidłowej błony mięśniowej. Nie bez znaczenia jest także możliwość występowania tu przerzutów do węzłów chłonnych.

Dorota Kozera

Bibliografia:

  • Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy, pod red. R. Kordka.
  • Chirurgia, pod red. W. Noszczyka, Tom 2.
  • Choroby wewnętrzne, A. Szczeklik, Tom 1.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje