Wagotomia (przecięcie nerwów błędnych)

Wagotomia - przecięcie nerwów błędnych

Rodzaje wagotomii

  1. wagotomia pniowa (całkowita),
  2. wagotomia wybiórcza (selektywna),
  3. wagotomia wysoce wybiórcza (wysoce wybiórcza, proksymalna),
  4. proksymalna (rozległa wagotomia proksymalnej części żołądka),

Wagotomia pniowa

Wagotomia pniowa polega na przecięciu podprzeponowym lub nadprzeponowym obu nerwów błędnych. Wykonanie wagotomii pniowej powoduje odnerwienie całego żołądka jak też większości trzew jamy brzusznej. Upośledzona zostaje tzw. pompa żołądkowa ze względu na odnerwienie również części odźwiernikowej, w związku z tym zabieg wagotomii pniowej łączy się z następowym operacyjnym modelowaniem przewodu pokarmowego tak aby ułatwić opróżnianie odnerwionego żołądka.

Są 2 sposoby operacyjnego modelowania przewodu pokarmowego:

1. Pyloroplastyka sposobem Heieneke-Mikulicza

Pyloroplastyka sposobem Heieneke-Mikulicza polega na nacięciu odźwiernika wzdłuż jego długiej osi i wykonaniu następnie poprzecznego zszycia (metoda ta ułatwia pasaż treści pokarmowej, ale jako że w obszarze odźwiernika znajduje się główna populacja komórek G, pozostawia możliwość stymulacji wydzielania kwasu solnego w fazie II).

Wagotomia pniowa połączona z pyloroplastyką
Wagotomia pniowa połączona z pyloroplastyką sposobem Heieneke-Mikulicza.
Źródło: Chirurgia operacyjna, Horst-Eberhard Grewe, K. Kremer, Tom 2, str. 65-66.

Wagotomia pniowa połączona z pyloroplastyką sposobem Heieneke-Mikulicza.
Wagotomia pniowa połączona z pyloroplastyką sposobem Heieneke-Mikulicza.
Źródło: Ilustrative Handbook of General Surgery; H. Chen, str. 113

Lepszym zabiegiem jest:

2. wagotomia pniowa z następową antrektomią

Wagotomia pniowa z następową antrektomią polega na usunięciu odźwiernikowej części żołądka i następnie zespoleniu kikuta żołądka z dalszym odcinkiem przewodu pokarmowego co oczywiście wykonać można na wiele sposobów, zależnie od sytuacji.

Najbardziej zbliżonym do warunków fizjologicznych sposobem jest gastroduodenostomia metodą Rydygiera (Billroth I) po której zachowany zostaje pasaż przez dwunastnicę, czas operacji jest krótszy i powikłania rzadsze.

Metoda Billrotha II czyli gastrojejunostomia polega na zespoleniu kikuta żołądka z pierwszą pętlą jelita czczego z pozostawionym kikutem dwunastnicy zszytym na ślepo (zastosowanie zespolenia pomiędzy pętlami jelita cienkiego czyli zespolenie Browna zmniejsza zarzucanie żółci do żołądka).

Gastrojejunostomia Roux-en-Y polega na zespoleniu kikuta żołądka z jelitem cienkim (koniec do końca) i doszyciu ok. 40 cm od żołądka do jelita odcinka jelita cienkiego prowadzącego treść z dwunastnicy (w tej metodzie zarzucanie żółci do żołądka jest wyeliminowane).

Oprócz wagotomii w leczeniu chirurgicznym choroby wrzodowej żołądka trzeba w niektórych przypadkach (bardzo duże owrzodzenie , perforacja wrzodu , wrzód drążący do sąsiednich narządów) wykonać hemigastrektomię lub w nietypowej, wysokiej lokalizacji wrzodu gastrektomię totalną.

Inne wskazania do gastrektomii:

  • rak żołądka,
  • wrzód żołądka w przebiegu choroby Zollingera-Ellisona, gdy nie można zlokalizować guza produkującego gastrynę lub gdy ma on postać rozsianą.

Wagotomia selektywna

Wagotomia selektywna polega na przecięciu przedniego i tylnego nerwu Latarjeta (gałązki nerwu błędnego unerwiające żołądek). Zachowuje się nie uszkodzoną gałązkę wątrobową pnia przedniego, w tym włókna biegnące do odźwiernika oraz gałązkę trzewną, odchodzącą od pnia tylnego.

W odróżnieniu od wagotomii pniowej po wagotomii selektywnej nie zostaje odnerwiona większość trzew, ale dalej pozostaje problem upośledzonej funkcji odźwiernika i tak jak w powyższym sposobie należy wykonać albo pyloroplastykę albo antrektomię.

Wagotomia selektywna
Wagotomia selektywna.
Źródło: Forquharsons Textbook of Operative General Surgery; M. Farquharson, B. Moran, str. 259

Wagotomia wysoce wybiórcza (wysoce selektywna)

Wagotomia wysoce wybiórcza (wysoce selektywna) polega na przecięciu odgałęzień nerwów Latarjeta (z zachowaniem tychże) na poziomie trzonu i dna , czyli w okolicy odpowiedzialnej za produkcję kwasu solnego. Zabieg ten nie upośledza czynności "pompy odźwiernikowej" jednakże charakteryzuje się stosunkowo dużą liczbą nawrotów.

Przebieg zabiegu:

  1. Uruchamia się brzuszną część przełyku. Lokalizuje się prawy i lewy nerw błędny i zabezpiecza się je np. przez podłożenie nici chirurgicznych. Podobnie lokalizuje się nerw Latarjeta. Ochrania się gałązki wątrobową i trzewną.
  2. Mobilizuje się dystalną połowę krzywizny większej. Rozpoczynając w odległości 6 cm od odźwiernika, preparuje się ku górze struktury nerwowo-naczyniowe, położone między krzywizną mniejszą i nerwem Latarjeta, rozdzielając je i podwiązując. Kontynuuje się preparowanie w kierunku kąta żołądka.
  3. Krzywiznę mniejszą żołądka pokrywa się otrzewną zbliżając ścianę przednią i tylną pojedynczymi szwami.

Wagotomia wysoce selektywna
Wagotomia wysoce selektywna.
Źródło: Forquharsons Textbook of Operative General Surgery; M. Farquharson, B. Moran, str. 259

Wagotomia proksymalna (rozległa wagotomia proksymalnej części żołądka)

Wagotomia proksymalna polega na przecięciu włókien nerwu błędnego, zaopatrujących trzon i większą krzywiznę żołądka.

Znajdź najlepszego lekarza