Zaotrzewnowe podwiązanie żyły jądrowej sposobem Bernardi

Zaotrzewnowe podwiązanie żyły jądrowej sposobem Bernardi w leczeniu żylaków powrózka nasiennego.

cięcie poniżej pępka
Cięcie przyprostne.
Źródło: Chirurgia operacyjna, Horst-Eberhard Grewe, K. Kremer, Tom 2, str. 291

Pacjenta do zabiegu układamy na wznak. Docieramy do okolicy, w której znajdują się naczynia jądra z cięcia przyprostnego. Po stronie lewej cięcie najczęściej wykonujemy poniżej pępka, zaś po stronie prawej na wysokości pępka. Po przecięciu mięśnia i powięzi odszukujemy otrzewną.

preparowanie żyły jądrowej
Preparownie żyły jądrowej.
Źródło: Chirurgia operacyjna, Horst-Eberhard Grewe, K. Kremer, Tom 2, str. 291

Następnie otrzewną przesuwamy dośrodkowo. Żyła jądrowa, która może składać się również z dwóch pni, przebiega najczęściej na otrzewnej w kierunku brzusznym w stosunku do moczowodu. Żyłę preparujemy na odcinku 3-4 cm, podwiązujemy podwójnie i przecinamy (dobrze jeśli wytniemy 2-3 centymetrowy odcinek żyły - zabezpiecza to przed wznową). Ranę po zabiegu zamykamy warstwowo w sposób typowy.

Znajdź najlepszego lekarza