Objawy, rozpoznanie, stopnie zaawansowania żylaków powrózka nasiennego

W większości przypadków obecność żylaków powrózka nie powoduje wyraźnych dolegliwości. Niekiedy pacjenci uskarżają się na uczucie ciężkości, tępego bólu lub dyskomfortu w obrębie moszny. Zdarza się, że zgłaszają się, ponieważ sami wyczuli u siebie guzowate twory umiejscowione ponad jednym z jąder, niewystępujące z reguły po stronie przeciwnej.

Rozpoznanie żylaków powrózka nasiennego

Bardzo ważne jest badanie fizykalne. Niektórzy uważają je za wystarczające, aby ustalić wskazania do leczenia chirurgicznego. Podkreśla się, że powinno być ono przeprowadzone w ciepłym pomieszczeniu, a pacjent powinien być badany zarówno w pozycji stojącej jak i leżącej. Najpierw oglądamy mosznę. Następnie palpacyjnie badamy powrózki nasienne przed i w trakcie próby Valsalvy. Dzięki temu możemy zakwalifikować żylaki do jednej z trzech grup.

W dalszej kolejności ocenia się wielkość i konsystencję jąder. Rozmiar jąder można określać orchidometrem lub stosując technikę ultrasonograficzną. Do badań wspomagających należy wsteczna angiografia żyły jądrowej (przez większość autorów uważana za zbyt inwazyjną, trudną technicznie i nie nadającą się do stosowania na szeroką skalę) oraz badanie angioscyntygraficzne, którego wartość jest znacznie ograniczona.

Do rozpoznania żylaków powrózka nasiennego wykorzystuje się także termografię, uwzględniającą związek między przekrwieniem biernym jądra a wzrostem temperatury w mosznie, jednak jest to technika mało dostępna.
Niektórzy autorzy polecają u młodych chłopców przed przystąpieniem do leczenia wykonanie testów hormonalnych, zwłaszcza testu stymulacji GnRH.

Stopnie zaawansowania żylaków powrózka nasiennego

Wyróżniamy trzy stopnie zaawansowania żylaków powrózka nasiennego:

  • I stopień - małe, początkowo trudno wyczuwalne, ujawniające się w pozycji stojącej podczas próby Valsalvy.
  • II stopień - większe, mimo że niewidoczne dają się stwierdzić dotykiem, a próba Valsalvy powoduje ich dalsze powiększenie.
  • III stopień - duże żylaki, widoczne gołym okiem, powodujące zniekształcenie zarysu moszny.

Na podstawie artykułu "Żylaki powrózka nasiennego u dzieci i młodzieży" Dariusz Olejniczak, Emeryk Samolewicz; "Nowa Pediatria" zeszyt 20 (3/2000).

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje